Käyttöehdot

Johdanto

TuoteRobo.fi on palvelu, jonka omistaa And Now for Something Completely Different Oy. Seuraavat ehdot ja edellytykset koskevat kaikkea TuoteRobo.fi -sivuston käyttöä ja kaikkia sisältöjä, palveluita ja tuotteita, jotka ovat saatavilla tai And Now for Something Completely Different Oy:n kautta, mukaan lukien TuoteRobon käyttäjienhallintapalvelu. Palvelut tarjotaan sillä edellytyksellä, että hyväksyt kaikki toimintasäännöt, politiikat ja menettelytavat, jotka voidaan julkaista ajoittain tällä verkkosivustolla ilman muutoksia. Lue tämä sopimus huolellisesti ennen palvelujen käyttöä. Käyttämällä tai menemällä mihinkään osaan verkkosivustoa sitoudut noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. Jos et hyväksy kaikkia tämän sopimuksen ehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää palveluita. Jos näitä ehtoja pidetään sopimuksena And Now for Something Completely Different Oy:ltä, hyväksyntä on nimenomaisesti rajoitettu näihin ehtoihin. Palvelut ovat saatavilla vain vähintään 18-vuotiaille henkilöille.

Käyttäjäsopimukset

Yleiset ehdot

Tilisi: Jos luot tilin palveluihin, olet vastuussa tilisi turvallisuudesta, ja olet täysin vastuussa kaikista tilisi alaisista toiminnoista ja muista toimista, jotka liittyvät tiliin. Sinun on välittömästi ilmoitettava And Now for Something Completely Different Oy:lle kaikista luvattomista käyttötavoista tai muista tietoturvaloukkauksista. And Now for Something Completely Different Oy ei ole vastuussa mistään teoistasi tai laiminlyönneistäsi, mukaan lukien kaikki vahingot, jotka aiheutuvat tällaisista teoista tai laiminlyönneistä. Sinun on oltava ihminen. “Bottien” tai muiden automatisoitujen menetelmien rekisteröimiä tilejä ei sallita. Sinun on annettava oikea nimesi, voimassa oleva sähköpostiosoite ja muut tarvittavat tiedot rekisteröitymisprosessin suorittamiseksi. Et saa rikkoa mitään lakeja omassa maassasi tai Suomessa palvelujen käytön yhteydessä (mukaan lukien mutta ei rajoittuen tekijänoikeus- tai tavaramerkkilakeihin). Et saa luoda enemmän kuin yhden tilin.

Maksut ja uusiminen

Maksut peritään etukäteen päivänä, jona kirjaudut päivitykseen, ja ne kattavat kyseisen päivityksen käytön kuukausi- tai vuositilauksen ajan, kuten olet pyytänyt. Päivitysmaksuja ei palauteta. Estääksemme petoksia saatamme väliaikaisesti keskeyttää tilisi päivityksen jälkeen suorittaaksemme manuaalisen tarkistuksen.

Automaattinen uusiminen

Ellet ilmoita And Now for Something Completely Different Oy:lle ennen voimassa olevan tilauskauden päättymistä, että haluat peruuttaa Päivityksen, Päivitystilauksesi uusitaan automaattisesti, ja annat meille luvan kerätä kyseisen Päivityksen silloin voimassa olevan vuosi- tai kuukausimaksun (sekä mahdolliset verot) käyttäen mitä tahansa luottokorttia tai muuta maksutapaa, joka meillä on tiedossamme sinulle.

Maksut ja maksaminen

Rekisteröitymällä maksulliseen And Now for Something Completely Different Oy -suunnitelmaan suostut maksamaan And Now for Something Completely Different Oy:lle kuukausi- tai vuosimaksut, jotka on julkaistu verkkosivustolla, kun rekisteröidyit palveluihin. Sovellettavat maksut laskutetaan päivästä lähtien, jolloin maksullinen tilisi perustettiin ja ennen maksullisten palvelujen käyttöä. Kuukausi- tai vuositilauksesi uusitaan automaattisesti, ellet peruuta sitä. And Now for Something Completely Different Oy pidättää oikeuden muuttaa maksuehtoja ja maksuja 30 päivän kirjallisella ilmoituksella sinulle.

Vastuuvapautuslause

Palvelut ja TuoteRobo.fi -sivusto tarjotaan “sellaisena kuin se on”. And Now for Something Completely Different Oy ja sen toimittajat ja lisenssinantajat hylkäävät kaikki takuut, nimenomaiset tai oletetut, mukaan lukien mutta ei rajoittuen oletettuihin takuisiin myyntikelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja loukkaamattomuuteen. And Now for Something Completely Different Oy ei takaa, että verkkosivusto tai palvelut ovat virheettömiä tai että niiden käyttö johtaa tiettyihin tuloksiin.

Rajoitukset

And Now for Something Completely Different Oy tai sen toimittajat tai lisenssinantajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista. And Now for Something Completely Different Oy:n vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa korkeintaan viimeisen kuuden kuukauden aikana maksamiisi määriin, tai jos et ole maksanut mitään, And Now for Something Completely Different Oy on vastuussa korkeintaan 100 euroa.

Tuki

Palveluihin kuuluu sähköpostituen käyttöoikeus. “Sähköpostituki” tarkoittaa mahdollisuutta tehdä pyyntöjä tekniseen tukeen sähköpostitse milloin tahansa (And Now for Something Completely Different Oy pyrkii kohtuullisin ponnisteluin vastaamaan kolmen arkipäivän kuluessa) palvelujen käytöstä. Kaikki And Now for Something Completely Different Oy:n tuki tarjotaan And Now for Something Completely Different Oy:n standardikäytäntöjen, menettelyjen ja politiikkojen mukaisesti.

Markkinointi

Luomalla tilin myönnät And Now for Something Completely Different Oy:lle iankaikkisen maailmanlaajuisen lisenssin käyttää yrityksesi nimeä ja logoa yksinomaan And Now for Something Completely Different Oy:n markkinointi- ja myyntipyrkimyksiin, kuten luetella sinut TuoteRobo.fi:n asiakkaaksi verkkosivustolla. Voit peruuttaa tämän lisenssin milloin tahansa ilmoittamalla And Now for Something Completely Different Oy:lle sähköpostitse.

Tekijänoikeuden loukkaus

Kuten And Now for Something Completely Different Oy pyytää muita kunnioittamaan sen immateriaalioikeuksia, se kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia. Jos uskot, että And Now for Something Completely Different Oy:ssa sijaitseva tai siihen linkitetty aineisto rikkoo tekijänoikeuttasi, sinua rohkaistaan ilmoittamaan siitä And Now for Something Completely Different Oy:lle. And Now for Something Completely Different Oy vastaa kaikkiin tällaisiin ilmoituksiin, mukaan lukien tarvittaessa tai soveltuvasti poistamalla loukkaavan materiaalin tai estämällä kaikki linkit loukkaavaan materiaaliin. And Now for Something Completely Different Oy lopettaa kävijän pääsyn palveluihin ja niiden käytön, jos asianmukaisissa olosuhteissa kävijä todetaan toistuvasti rikkovan tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia omiaan tai muiden.

Immateriaalioikeudet

And Now for Something Completely Different Oy ei siirrä sinulle mitään And Now for Something Completely Different Oy:n tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, ja kaikki oikeudet, omistus ja edut sellaiseen omaisuuteen säilyvät (osapuolten kesken) yksinomaan And Now for Something Completely Different Oy:llä. And Now for Something Completely Different Oy, And Now for Something Completely Different Oy:n logo, TuoteRobo.fi:n logo ja kaikki muut tavaramerkit, palvelumerkit, grafiikat ja logot, joita käytetään yhteydessä TuoteRobon, And Now for Something Completely Different Oy:hyn tai palveluihin, ovat And Now for Something Completely Different Oy:n tai sen lisenssinantajien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut palveluihin liittyvät tavaramerkit, palvelumerkit, grafiikat ja logot voivat olla muiden kolmansien osapuolten tavaramerkkejä. Palvelujen käyttö ei myönnä sinulle oikeutta tai lisenssiä jäljentää tai muuten käyttää mitään And Now for Something Completely Different Oy:n tai kolmannen osapuolen tavaramerkkejä.

Käyttölisenssi

Tämän lisenssin nojalla et saa: Rakentaa samanlaista tai kilpailevaa palvelua; kuitenkin räätälöityjä lisenssejä on saatavilla jälleenmyyjille – ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja. Missään sellaisessa suhteessa, joka rikkoo mitä tahansa sovellettavaa liittovaltion, osavaltion, paikallista tai kansainvälistä lakia tai määräystä (mukaan lukien rajoituksetta kaikki lait, jotka koskevat tietojen tai ohjelmistojen vientiä ja tuontia Yhdysvalloista tai muista maista). Hyödyntämistarkoituksessa, vahingon aiheuttamisessa tai pyrkimyksessä hyödyntää tai vahingoittaa alaikäisiä millään tavalla altistamalla heidät sopimattomalle sisällölle, pyytämällä henkilötunnistetietoja tai muuten. Lähettää, tietoisesti vastaanottaa, ladata, ladata, käyttää tai uudelleenkäyttää mitään materiaalia, joka ei ole tämän sopimuksen mukainen. Yrittää esiintyä And Now for Something Completely Different Oy:nä, And Now for Something Completely Different Oy:n työntekijänä, toisena käyttäjänä tai minkään muun henkilön tai yksikön (mukaan lukien rajoituksetta käyttämällä sähköpostiosoitteita, jotka liittyvät mihinkään edellä mainituista). Osallistua mihinkään muuhun toimintaan, joka rajoittaa tai estää kenenkään käytön tai verkkosivuston nautinnan tai joka, kuten me määrittelemme, saattaa vahingoittaa And Now for Something Completely Different Oy:tä tai verkkosivuston käyttäjiä tai altistaa heidät vastuulle. Lisäksi sitoudut olemaan:

  • Käyttämättä verkkosivustoa millään tavalla, joka voisi poistaa käytöstä, ylikuormittaa, vahingoittaa tai heikentää sivustoa tai häiritä minkään muun osapuolen verkkosivuston käyttöä, mukaan lukien heidän kykynsä osallistua reaaliaikaisiin toimintoihin verkkosivuston kautta.
  • Käyttämään mitään robottia, spideria tai muuta automaattista laitetta, prosessia tai keinot pääsyä verkkosivustolle mitään tarkoitusta varten, mukaan lukien seurata tai kopioida sivustolla olevaa materiaalia.
  • Käyttämään mitään manuaalista prosessia sivustolla olevan materiaalin seuraamiseen tai kopioimiseen tai mihinkään muuhun ei-hyväksyttyyn tarkoitukseen ilman meidän etukäteen antamaa kirjallista suostumustamme.
  • Käyttämään mitään laitetta, ohjelmistoa tai rutiinia, joka häiritsee verkkosivuston asianmukaista toimintaa.
  • Introdusoimaan minkäänlaisia viruksia, troijalaisia, matoja, loogisia pommeja tai muita haitallisia tai teknisesti haitallisia materiaaleja.
  • Yrittämään saada luvaton pääsy mihinkään verkkosivustoon, palveluun, järjestelmään tai verkkoon, joka on liitetty verkkosivustoon tai käyttää sivustoa tai palveluja siihen liittyvän palvelimen väärinkäyttöön; tai hyökkäämään verkkosivustoa vastaan palvelunestohyökkäyksellä tai hajautetulla palvelunestohyökkäyksellä.
  • Yrittämään hakea, tarkistaa tai testata sivuston turvallisuutta tai rekisteröidä, yrittää rekisteröidä tai ohittaa sivuston suojaustoimenpiteitä.
Tilin käyttö

Olet vastuussa ja juridisesti vastuullinen kaikista Palvelujen ja Dokumentaation sovelluksista ja käytöistä, joihin on päästy joko suoraan tai epäsuorasti, riippumatta siitä, onko sellainen pääsy tai käyttö sallittu tai tämän Sopimuksen vastaista. Sinua pidetään kaupallisesti vastuullisena kaikesta, mitä valtuutetut käyttäjäsi tekevät tai eivät tee, mikä olisi tämän sopimuksen vastaista, ikään kuin olisit suoraan vastuullinen. Sinun tulee käyttää kohtuullisia ponnisteluja tehdäksesi kaikki valtuutetut käyttäjät tietoisiksi tämän sopimuksen ehtoja heidän Palvelujen käyttönsä osalta ja saada valtuutetut käyttäjät noudattamaan kyseisiä ehtoja.

Muutokset

And Now for Something Completely Different Oy pidättää oikeuden, omalla yksinomaisella harkinnallaan, muuttaa tai korvata minkä tahansa osan tästä Sopimuksesta. On sinun vastuullasi tarkistaa tämä Sopimus säännöllisesti muutoksia varten. Jatkuva Palvelujen käyttö tai niihin pääsy tämän Sopimuksen muutosten julkaisemisen jälkeen tarkoittaa muutosten hyväksymistä. And Now for Something Completely Different Oy saattaa myös tulevaisuudessa tarjota uusia palveluita ja/tai ominaisuuksia Palvelujen kautta (mukaan lukien uusien työkalujen ja resurssien julkaisu). Tällaiset uudet ominaisuudet ja/tai palvelut ovat tämän Sopimuksen ehtojen ja edellytysten alaisia.

Päättäminen

And Now for Something Completely Different Oy voi lopettaa pääsysi kaikkiin tai mihin tahansa osaan Palveluista milloin tahansa, syystä tai ilman syytä, ilmoituksella tai ilman, tehokkaasti heti. Maksetun tilin osalta And Now for Something Completely Different Oy palauttaa käyttämättömän osan ennakkoon maksetusta tilausmäärästäsi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa, joka maksetaan samalla maksutavalla, jota käytit tilin avaamiseen. Jos haluat lopettaa tämän Sopimuksen, voit yksinkertaisesti lopettaa Palvelujen käytön. Kaikki tämän Sopimuksen määräykset, jotka luonteensa puolesta tulisi säilyttää sopimuksen päättymisen jälkeen, säilyvät päättymisen jälkeen, mukaan lukien rajoituksetta kohdat 7, 11, 12 ja 14.

Takuuehtojen kieltäminen

Palvelut tarjotaan ”sellaisenaan”. And Now for Something Completely Different Oy ja sen toimittajat ja lisenssinantajat kieltäytyvät täten kaikista takeista, olivatpa ne nimenomaisia tai epäsuoria, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, myyntikelpoisuuden takuut, sopivuus tiettyyn tarkoitukseen ja oikeuksien loukkaamattomuus. Ei And Now for Something Completely Different Oy eikä sen toimittajat ja lisenssinantajat anna mitään takuuta siitä, että Palvelut olisivat virheettömiä tai että niiden saatavuus olisi jatkuvaa tai katkeamatonta. Ymmärrät, että lataat tai muutoin saat sisältöä tai palveluita Palveluiden kautta omalla harkinnallasi ja riskilläsi.

Vastuun rajoitus

And Now for Something Completely Different Oy, sen toimittajat tai lisenssinantajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa tämän Sopimuksen aihepiiriin liittyen minkään sopimuksen, laiminlyönnin, ehdottoman vastuun tai muun oikeudellisen tai oikeudenmukaisen teorian alaisena:

(i) mistään erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista;
(ii) korvaavien tuotteiden tai palveluiden hankintakustannuksista;
(iii) käytön keskeytymisestä tai tietojen menetyksestä tai korruptiosta; tai
(iv) mistään määristä, jotka ylittävät ne maksut, jotka olet maksanut And Now for Something Completely Different Oy:lle tämän Sopimuksen nojalla kahdentoista (12) kuukauden aikana ennen toimintaa aiheuttanutta syytä.

And Now for Something Completely Different Oy:llä ei ole vastuuta mistään viivästyksestä tai epäonnistumisesta, joka johtuu asioista, jotka eivät ole tai eivät ole kohtuudella heidän hallinnassaan. Edellä mainittu ei päde siinä määrin kuin sovellettava laki kieltää.

Yleinen edustus ja takuu

Vakuutat ja takaat, että (i) Palvelujen käyttösi on tiukasti And Now for Something Completely Different Oy:n yksityisyydensuojan, tämän Sopimuksen ja kaikkien sovellettavien lakien ja asetusten mukainen (mukaan lukien rajoituksetta kaikki paikalliset lait tai asetukset maassasi, osavaltiossasi, kaupungissasi tai muussa hallinnollisessa alueella, verkossa tapahtuvasta käyttäytymisestä ja hyväksyttävästä sisällöstä sekä kaikista sovellettavista laeista, jotka koskevat teknisten tietojen viennistä Yhdysvalloista tai maasta, jossa asut) ja (ii) Palvelujen käyttösi ei loukkaa eikä luvattomasti käytä minkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.

Vahingonkorvaus

Sitoudut korvaamaan ja pitämään vahingottomana And Now for Something Completely Different Oy:n, sen urakoitsijat, sen lisenssinantajat ja heidän vastaavat johtajansa, virkamiehensä, työntekijänsä ja edustajansa kaikista vaateista ja kuluista, mukaan lukien asianajopalkkiot, jotka johtuvat Palvelujen käytöstäsi, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tämän Sopimuksen rikkomukseesi.

Käytössä oleva laki

Kaikki kysymykset, jotka liittyvät verkkosivustoon ja tähän Sopimukseen ja kaikki siitä tai siihen liittyvät kiistat tai vaatimukset (molemmissa tapauksissa, mukaan lukien ei-sopimukselliset kiistat tai vaatimukset), tulee tulkita ja rakentaa Suomen sisäisten lakien mukaisesti.

Viimeksi muutettu: 11. lokakuuta 2023. Osoitteemme: And Now for Something Completely Different Oy, Torkkelinkatu 7 A 3, 00500 Helsinki, Finland